PRIVACY VERKLARING Slimmer Scheiden

De door u aangeleverde gegevens

Om uitvoering te geven aan de gebruikersovereenkomst die ontstaat als u een product aanschaft bij SlimmerScheiden, maakt Slimmer Scheiden gebruik van algemene persoonsgegevens zoals naam, geboortedatum, geslacht, adres en contactgegevens.  Door het aanleveren van deze gegevens geeft u uitdrukkelijk toestemming aan SlimmerScheiden om deze gegevens te verwerken. Het is uw verantwoordelijkheid dat u de juiste gegevens aanlevert. Slimmer Scheiden vraagt van u alleen de gegevens op die noodzakelijk zijn voor de hierna genoemde doelen en bewaart en verwerkt die behoorlijk en zorgvuldig, in overeenstemming met de Wet Bescherming Persoonsgegevens en de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Deze privacy verklaring is van toepassing op door u aangeleverde gegevens die betrekking hebben op uzelf en/of op derden.

Beveiliging en opslag van door u aangeleverde gegevens

De door u aangeleverde gegevens worden opgeslagen in een beveiligde database van Slimmer Scheiden. SlimmerScheiden heeft de nodige technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens adequaat te beschermen. Slimmer Scheiden bewaart uw gegevens voor een periode van 7 jaar. Daarna worden deze gegevens vernietigd.

Doeleinden gebruik persoonsgegevens

Slimmer Scheiden gebruikt de door u aangeleverde gegevens voor een of meer van de volgende doeleinden:

  • Download van de producten van Slimmer Scheiden
  • Online betaling voor de door u bestelde producten en diensten van Slimmer Scheiden;
  • Het maken van draagkrachtberekeningen door een van de dienstverleners van ZonFamilierechtGroep BV te Naarden en het verzenden daarvan naar het door u opgegeven e-mailadres;
  • Het doen van wetenschappelijk en/of statistisch onderzoek op basis van anonieme gegevens;
  • Het doen van marketing campagnes ten behoeve Slimmer Scheiden producten en diensten;
  • Behandelen van eventuele geschillen.

Wijziging privacy verklaring

Deze privacy verklaring kan door Slimmer Scheiden worden aangepast. De meest recente versie staat op de site www.slimmerscheiden.nl.