Checklist bij Scheiding

Een checklist bij scheiding is onmisbaar. Want als partners uit elkaar gaan, moet er een heleboel geregeld worden. En dat in een periode waarin ook de emoties vaak hoog oplopen waardoor het soms lastig is om helder na te denken.

Het is dan ook belangrijk om rustig na te denken over de gevolgen van de scheiding en zoveel mogelijk zelf voor te bereiden voordat je naar een advocaat-scheidingsmediator gaat.

Wat moet er geregeld worden?

KINDEREN

Ouderschapsplan

Als je kinderen hebt die jonger dan 18 jaar zijn, dan is het verplicht om een ouderschapsplan op te stellen. Of je nou getrouwd bent of samenwoont.

Daarin staat hoe jullie het ouderschap na scheiding gaan invullen. Dat gaat niet alleen om de verdeling van de zorg en het contact, maar ook over de vraag of je dicht bij elkaar wil blijven wonen, hoe je omgaat met eventuele nieuwe partners, wie wat wanneer beslist etc.

Kosten

Ook staat in het ouderschapsplan een financiële regeling. Wat kosten jullie kinderen en hoe gaan jullie die kosten verdelen? Willen jullie ‘gewone’ kinderalimentatie met een jaarlijkse indexering afspreken, of meer gelijkwaardig een ‘en/of kinderrekening’ met een jaarlijkse evaluatie van de kosten en ieders bijdrage?

VERMOGEN

Huwelijksvoorwaarden, gemeenschap van goederen, samenlevingscontract?

Voor de afwikkeling van het vermogen is het van belang of jullie een samenlevingscontract hebben, of bij huwelijk (beperkte) gemeenschap van goederen of huwelijksvoorwaarden.  Bij gemeenschap van goederen kom je overeen dat het Burgerlijk Wetboek op jullie relatie van toepassing is. Voor 2018 was dat de algehele gemeenschap van goederen en als je na 1 januari 2018 bent getrouwd is dat de beperkte gemeenschap van goederen.

Eerst maak je een overzicht van alles wat verdeeld/verrekend moet worden. Vervolgens wordt met behulp van de advocaat-scheidingsmediator (www.verenigingfas.nl) bekeken wat jullie precies zijn overeengekomen en hoe dat moet worden uitgelegd met behulp van de rechtspraak daarover. Daarbij is het belangrijk om ongewenste fiscale consequenties te voorkomen. Een VFAS advocaat-scheidingsmediator is zowel van de juridische als van de fiscale aspecten bij een scheiding goed op de hoogte en zorgt ervoor dat er een goed dichtgetimmerde overeenkomst/convenant wordt getekend.

Woonsituatie

Vaak zijn partners samen eigenaar van een woning en staat de bijbehorende hypotheekschuld op beider naam.  Overleg wie van jullie beiden in de woning wil blijven wonen en wie andere woonruimte gaat zoeken. Daarbij is het belangrijk om het financiële plaatje helder in beeld te hebben.  In de modules van SlimmerScheiden.nl  wordt een draagkrachtberekening gemaakt. Met de uitkomst daarvan kun je de bank vragen of je de woning kunt financieren en wat dan je maandelijkse rente en aflossing worden.

PARTNERALIMENTATIE

Hoogte

Om te bepalen of er een verplichting  tot het betalen van of een recht op partneralimentatie bestaat is relevant of er enerzijds behoefte is en anderzijds voldoende draagkracht.

Er is behoefte aan partneralimentatie als een van de partners niet in staat is om zelf in zijn of haar eigen levensonderhoud te voorzien. Daarbij is het welstandsniveau tijdens huwelijk bepalend.

De draagkracht wordt berekend in de modules van SlimmerScheiden.nl zodat je dan al globaal een idee hebt van welk bedrag je bruto betaalt (aftrekbaar) of bruto ontvangt (belast).

Termijn

In de rechtspraak wordt steeds kritischer gekeken naar de termijn en niet klakkeloos de twaalf jaar termijn aangehouden. Zie hierover mijn blog Termijn partneralimentatie.

Als het wetsvoorstel Herziening Partneralimentatie ook door de Eerste Kamer heen is, zal voor scheidingen vanaf 1 januari 2020 een termijn gelden van vijf jaar. Daarop zijn uitzonderingen voor gezinnen met jonge kinderen en voor langdurige huwelijken.

In mediation is het mogelijk om hierover afspraken op maat te maken. Zo kan bijvoorbeeld een afbouwregeling of (gedeeltelijke) afkoop worden overeengekomen.

PENSIOENEN

Ouderdomspensioen

Volgens de Wet Verevening Pensioenrechten na Scheiding hebben beide partners over en weer recht op de helft van de tijdens het huwelijk opgebouwde rechten op ouderdomspensioen.  Als in een eigen bedrijf rechten op ouderdomspensioen zijn opgebouwd kan dat een complexe situatie opleveren. In dat geval is een ervaren vFAS advocaat-scheidingsmediator nodig die ervaring en kennis op dat gebied heeft.

Nabestaandenpensioen

Na het overlijden van een ex-partner bestaat alleen recht op nabestaandenpensioen als dat op kapitaalbasis is opgebouwd. Bij de pensioenuitvoerder kan worden opgevraagd of dat het geval is.

ZELF AAN DE SLAG

Je kunt zelf al veel doen voordat je naar de mediator gaat door de checklist bij scheiding. Sterker nog, het is slim om je scheiding zelf alvast goed voor te bereiden. Daarmee zal de scheiding veel soepeler en efficiënter verlopen. Je bespaart een hoop misverstanden en negatieve emoties als alles al van tevoren op een rijtje staat. Bovendien hoeft er tijdens de mediation veel minder te worden uitgelegd, waardoor veel tijd kan worden bespaard, wat je duizenden euro’s kan schelen. En dat kun je beter aan je kinderen uitgeven.